zaterdag 03 december 2022

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden;

GEBRUIK EN KOSTEN
1. Het gebruik en de distributie van Shootbook is van vrijwillige aard.
2. Gebruiker mag gebruikmaken van ons systeem zonder dat hier een financiële vergoeding tegenover staat. Het gebruik is daarmee dus gratis.
3. Gebruiker verklaard 18 jaar of ouder te zijn danwel onder begeleiding te zijn van een ouder of voogd.
4. Een profiel is slecht geldig indien aan de "gewenste inbreng" regels is voldaan. zie artikel 10. Profielen die niet aan deze regels voldoen worden zonder meer verwijderd.
AUTEURSRECHTEN
4. Het door de gebruiker geplaatste materiaal is volledig voor verantwoording van deze gebruiker.
5. Het schenden van auteursrechten door een gebruiker is niet toegestaan. Ten allertijden moet er gebruik worden gemaakt van bronvermelding danwel auteursrecht.
6. Het door gebruiker geplaatste materiaal kan gezien/getoond worden aan andere gebruikers en deze andere gebruikers kunnen met of zonder technische hulpmiddelen dit materiaal kopiëren dan wel illegaal verspreiden. Hier dient door gebruiker rekening mee gehouden te worden dit ondanks dat het gebruikers onderling niet is toegestaan zonder toestemming materiaal zoals foto's en/of informatie te kopiëren, delen en/of verspreiden.
7. Shootbook en zijn gelieerde partners zijn niet verantwoordelijk voor illegale verspreiding van door gebruikers geplaatste inhoud.
AVG EN PRIVACY
8. Gebruiker is zich ervan bewust dat alle NAW gegevens en verdere ingevoerde informatie welke niet afgeschermd zijn door het ingebouwde privacy systeem, in te zien is door andere gebruikers.
WETTELIJKE BEPALINGEN
9. Uploaden van en/of tonen van afbeeldingen die niet binnen de Nederlandse en/of Europese wettelijke richtlijnen vallen is niet toegestaan.
CONTINUITEIT
10. Indien de diensten van Shootbook om welke reden dan ook voor korte of langere tijd staken dan is Shootbook hiervoor op geen enkele manier een schadeloosstelling schuldig aan gebruikers.
GEDRAGSREGELS
11. Wij verwachten van een gebruiker een normaal sociaal gedrag ten opzichte van de andere gebruikers. Onnodig kwetsend of beledigende teksten worden niet geaccepteerd. Daarnaast moet de inhoud van Shootbook en dus ook de berichten van leden altijd over fotografie en shoots (in de ruime zin van het woord) gaan. Op deze gedragsregels wordt gemodereerd.
GEWENSTE INBRENG
12. Om het Shootbook een zinvol bestaan te geven en de profielen waarde te geven dringen wij aan op het plaatsen van minimaal een 10 tal relevante galerijfoto's (portfolio) en het aanpassen van de profielfoto en achtergrond. Verder moet de additionele informatie ingevuld worden en de site met enige regelmaat bezocht worden. Bij uitblijven van deze inbreng zullen wij eerst contact met u opnemen en na herhaalde verzoeken zal er gemodereerd worden. Om in aanmerking te komen voor alle aan Shootbook gelieerde kortingen en/of voordelen dient het profiel eerst aan bovenstaande voorwaarden te voldoen.
EROTISCH GETINT MATERIAAL EN NAAKT
13. Shootbook is een community van met name fotografen en modellen, van deze mogen we verwachten dat ze om kunnen gaan met naakt als kunstvorm, echter, deze community staat ook open voor jongere gebruikers onder begeleiding van een volwassen persoon. Om deze reden staan wij niet toe dat profielfoto's en/of canvas onnodig erotisch getint of naakt materiaal bevatten.
Bij het uploaden van "naakt", "nude-art", ärtistiek naakt" dient de privacy bij voorkeur op prive of specifieker ingesteld te worden!
MODERATIE
14. Het staat Shootbook vrij om gebruikers die zich misdragen in de zin van wettelijke overtredingen dan wel maatschappelijk onacceptabele uitingen dan wel overtreding van bovenstaande artikelen, zonder vooraankondiging of verdere discussie te verwijderen van het Shootbook systeem.  

De ontmoetingsplek voor fotografen, modellen, MUA's en studio eigenaren.

Email:

Info@shootbook.nl

Social Media