zaterdag 03 december 2022

AVG / Privacy

Ingevolge de privacywetgeving moeten wij u als gebruiker er nadrukkelijk op wijzen dat:

1. andere gebruikers de door u geplaatste gegevens kunnen inzien, voor zover dat niet is afgeschermd door ons privacysysteem.

Het staat u middels dit privacysysteem vrij te kiezen voor een open of afgesloten omgeving. Welke gebruikers uw gegevens kunnen inzien wordt daarmee door uzelf bepaald.

2. de afscherming van uw gegevens wordt gegarandeerd door enerzijds een wachtwoord protocol en anderzijds een gedegen website en server omgeving, geplaatst in een afgeschermde hosting omgeving.

3. de persoonsgegevens welke zijn opgeslagen in het Shootbook systeem nimmer zullen worden gebruikt voor reclamedoeleinden, anders dan informatieverspreiding door Shootbook zelf. 

4. de persoonsgegevens welke zijn opgeslagen in het Shootbook systeem nimmer zullen worden verkocht dan wel verhandeld aan een derde partij.

Shootbook

 

 

De ontmoetingsplek voor fotografen, modellen, MUA's en studio eigenaren.

Email:

Info@shootbook.nl

Social Media